• Simple Item 24
 • Simple Item 23
 • Simple Item 22
 • Simple Item 21
 • Simple Item 19
 • Simple Item 18
 • Simple Item 17
 • Simple Item 15
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Az Alapítvány határozatai:

2016/2017-es tanév

 

8./2016. számú határozat:

A kuratórium a 2016-2017-es tanévben üléseit várhatóan az alábbi időpontokban tartja:

 • október
 • december
 • január
 • május
 • június

A kuratórium az ülésrendet 7 igen szavazattal elfogadta.

9./2016. számú határozat:

A kuratórium a hozzá beérkezett pályázatok közül a következőket 7 igen szavazattal elfogadta:

a)                  Napközis csoportok támogatása

130.000 Ft

b)                 Matematika munkaközösség városi matematika verseny

95.400 Ft

c)                  Matematika munkaközösség éves matematikai versenyek

100.000 Ft

d)                 Magyar munkaközösség – utaztatási költségek

40.000 Ft

e)                 Magyar munkaközösség – iskolai versenyek

10.000 Ft

f)                   Könyvtárbővítés

8.700 Ft

g)                  Színházbérlet 20 főre támogatás

28.000 Ft

h)                 „Száll az ének” verseny támogatása

10.000 Ft

i)                    „Tök jó” program támogatása

15.000 Ft

j)                   Oklevelek házi versenyekre

31.750 Ft

k)                  Fejlesztő munkaközösség - Munkafüzet, játék, könyv

20.000 Ft

l)                    Informatikai NetSupport program

257.175 Ft

m)               1/a osztály munkafüzetek, írásfüzetek támogatása

7.200 Ft

n)                 1/a színházbérlet

9.000 Ft

o)                 2/c színházbérlet

3.000 Ft

Összesen:

765.225 Ft

 

10./2016. számú határozat:

A kuratórium a hozzá beérkezett pályázatok közül a következőket 7 igen szavazattal elnapolta azzal, hogy a következő ülésén a pénzügyi lehetőségek ismeretében újratárgyalja:

a)                  Jutalomkönyvek vásárlása

150.000 Ft

b)                 Könyvtárbővítés

42.300 Ft

c)                  Felsős munkaközösség – Mátyás kártya

100.000 Ft

d)                 Matematika munkaközösség éves matematika versenyek

166.000 Ft

e)                 Magyar munkaközösség  - iskolai versenyek

30.000 Ft

f)                   Magyar munkaközösség  - iskolai versenyek

40.000 Ft

Összesen:

528.300 Ft

 

11./2016. számú határozat:

A kuratórium megbízza az elnököt az alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat valamint a pénzkezelési szabályzat aktualizálására.

A kuratórium a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és megbízza az elnököt az elkészítő feladatok elvégzésével.

1./2017. számú határozat:

A kuratórium a hozzá beérkezett pályázatok közül a következőket 7 igen szavazattal elfogadta:

a.)     Témahét (Szemán Andrea)

                                                              80.000 Ft

b.)    Lego robotok vásárlása

                                                            200.000 Ft

Összesen

280.000 Ft

 

2./2017. számú határozat:

A kuratórium a hozzá beérkezett pályázatok közül a következőket 7 igen szavazattal elutasította:

a.)     2.c kirándulás támogatása

20.000 Ft

b.)    Iskolai dekoráció

20.000 Ft

c.)     Szépíró verseny BTMN, SNI tanulóknak

20.000 Ft

d.)    Fejbábuk vásárlása

50.000 Ft

Összesen

110.000 Ft

 

3./2017. számú határozat:

A kuratórium a 9./2016. számú határozatban szereplő kettő tételről szóló pénzátcsoportosítást 7 igen szavazattal elfogadta.

Magyar munkaközösség utaztatási költség

30.000 Ft

Netsupport program

257.175 Ft

Összesen

287.175 Ft

 

Átcsoportosításunk Lego robotok vásárlására 287.175 Ft, azaz kettőszáznyölcvanhétezer-százhetvenöt Ft.

4./2017. számú határozat:

A kuratórium a 10./2016-os elnapolt pályázatok közül a következőket 7 igen szavazattal a pénzügyi lehetőségek ismeretében újratárgyalta és elfogadta.

Felsős munkaközösség - Mátyás Kártya

100.000 Ft

Matematikai munkaközösség éves matematikai versenyek

60.000Ft

Összesen

160.000 Ft

 

 

5./2017. számú határozat:

Az alapító okirat módosítási javaslatot a kuratórium 7 igen szavazattal elfogadta. Megbízza az alaptvány elnökét, hogy az alapítókkal a módosítási javaslatot elfogadtassa.

 

6./2017. számú határozat:

Az alapítvány kuratóriumának elnöke javasolta, hogy az alapítvány, az alapítványi házipénztár és a pályázati dokumentumok kezelésére, elszámolások ügyintézésére a két iskolatitkárral megbízási szerződést kössön. A szerződés összege évi nettó 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint.

A kuratórium a javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta.

 

7./2017. számú határozat:

Támogatási szerződés alapján a Borg Warner támogatása 100.000 Ft.

A kuratórium elnöke javasolja, hogy ezt az összeget a 4db nagy Lego robot vásárlására fordítsa az alapítvány.

a Kuratórium elnöke tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a Borg Warner dolgozói közössége 150.000 Ft támogatást nyújtott az alapítvány részére.

Az intézményvezető javasolja, hogy ezt az összeget a 2db kicsi WeDo Lego robotok vásárlására fordítsa az alapítvány. 127.000 Ft-ot a kisméretű robotokra, 13.000 Ft-tal egészítse ki az alapítvány a nagy robotok beszerzési keretét.

Határozat: A kuratórium a beérkezett bevételekből 113.000 Ft-tal kiegészíti a 4 db nagyméretű Lego robot beszerzési keretét és 127.000 Ft-ot jóváhagy a 2db kicsi WeDo Lego robot vásárlására.

A kuratórium a javaslatokat 8 igen szavazattal elfogadta.

 

8./2017. számú határozat:

Önkormányzati pályázatok összeállítása. A következő témákban készítettek elő pályázatot:

 1. Városi sportcélú pályázatra tömegsportot és városi sportrendezvényeket elősegítő eszközök beszerzése.
 2. Városi civil pályázat kiírásra, a városi Tehetségnap sport-, egészségnevelés, művészeti célú rendezvény kiadásainak támogatására.
 3. Hunyadi-hét 2018. márciusi programjainak támogatására.

Határozat:

A Kuratórium támogatja az előkészített pályázatokat. A Kuratórium a javaslatokat 8 igen szavazattal elfogadta.

9./2017. számú határozat:

A tanév végi alapítványi jutalmazásra érkezett javaslatok megvitatása, a jutalmazottak körének eldöntése a negyedik és a nyolcadik osztályos tanulóknál:

A Kuratórium a pályázatok közül a következőket 6 igen szavazattal elfogadta:

 • kiváló tanulmányi munkáért jutalmazásra érkezett javaslatok közül: 6 diák

A Kuratórium részükre pénzbeli juttatást ad, valamint az oklevél előállítás költségét támogatja.

Alsó tagozatos tanuló jutalmazása 1*5000 Ft

5.000 Ft

Felső tagozatos tanulók jutalmazása  - 3*10.000 Ft

30.000 Ft

Felső tagozatos tanulók jutalmazása  - kiemelt jutalom - 2*20.000 Ft

40.000 Ft

Összesen

75.000 Ft

 

10./2017. számú határozat:

A „Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért” Alapítvány kuratóriuma a 2016. évi tevékenységről készített egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását, valamint a közhasznúsági mellékletet megtárgyalta és:

 • az eszközök és források egyező összegét 5.757 eFt-ban
 • az adózott eredmény összegét 334eFt-ban

állapítja meg.

A Kuratórium a beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta.

A Kuratórium megállapítja, hogy az egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása szerint a nyereség teljes egészében a tárgyévi közhasznú tevékenységből keletkezett.

A Kuratórium úgy dönt, hogy a tárgyévi nyereség összegét a saját tőkén belül a tőkeváltozás javára számolja el.

A Kuratórium megállapítja, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32.§-a szerinti feltételeket teljesítette, az erőforrás ellátottság 3 mutatója közül 2 teljesül, a társadalmi támogatottság 3 mutatója közül szintén 2 teljesül.

A Kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a Közhasznúsági beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon.

Felelős: Vasi Melinda

Határidő a közzétételre: 2017. május 31.

13/2017. számú határozat:

A Kuratórium a hozzá beérkező pályázatok közül a következőket 6 igen szavazattal elfogadta:

Nyári matematika tábor (Huma Erzsébet)

26.000 Ft

 

14/2017. számú határozat:

A Kuratórium a hozzá beérkező pályázatok közül a következőket 6 igen szavazattal elutasította:

Kirándulás támogatása 7.a – Szemánné Andrea

18.000 Ft

Kirándulás támogatása 8.c – Varga Katalin

15.000Ft

Összesen

33.000 Ft

 

15/2017. számú határozat:

Oroszlány Város Önkormányzata a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat bíráló bizottság – támogatásban részesítette az iskolánkat. A pályázaton elnyert összeg: 800.000 Ft.

A Kuratórium 6 igen szavazattal az alapítvány pénztárából a pályázaton nyert összeg elszámolás szerinti felhasználását engedélyezi.

 

16/2017. számú határozat:

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt támogatásban részesítette iskolánkat, az iskolában megrendezett Öko-játék programsorozat megvalósításához. Támogatás összege: 225.000 Ft.

A Kuratórium 6 igen szavazattal az alapítvány pénztárából a pályázaton nyert összeg elszámolás szerinti felhasználását engedélyezi.

 

17/2017. számú határozat:

Oroszlány Város Önkormányzata támogatja a TV2 Nagy Vagy! vetélkedő utazási költségeit. Támogatás összege: 100.000 Ft.

A Kuratórium 6 igen szavazattal az alapítvány pénztárából a pályázaton nyert összeg kifizetését engedélyezi.

18/2017. számú határozat:

A Reál Osztálykassza pályázatán nyert pénzösszeg kifizetését kéri az érintett osztály osztályfőnöke. Támogatás összege: 5993 Ft – Szabóné Mezei Andrea 2.b. osztály.

A Kuratórium 6 igen szavazattal az alapítvány pénztárából az osztály részére a kifizetést  engedélyezi.

 

19/2017. számú határozat:

A Kuratórium elnöke javaslatott tett a hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

A Kuratórium 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

A rászoruló gyermek közösségi programokon való részvételét a kuratórium a 2017-2018-as tanévtől abban az esetben támogatja, ha tanulmányi eredménye és magatartása megfelelő (bukásmentesség, fegyelmi fokozat mentesség). A támogatás mértéke 2000 Ft/fő/tanév.

 

20/2017. számú határozat:

Beérkezett pályázatok:

a.) Mozaik program – Farkas Gáborné

205.740 Ft

b.) Indián tábor 1.b.

20.000 Ft

Összesen

225.740 Ft


A Kuratórium elnöke az Indián tábort az alapítvány szabad pénzeszközeiből javasolja támogatni. A Mozaik programhoz kért támogatáshoz a korábban jóváhagyott feladatok pénzmaradványait felhasználva lehetne finanszírozni.

Pénzmaradványok:

a) 9/2016 s.z határozatból

78.000 Ft

b) 10/2016 sz. határozatból

18.000 Ft

c) 1/2017 sz. határozatból

60.000 Ft

d) 9/2017 sz. határozatból

5.000 Ft

Összesen

161.000 Ft


A Mozaik programhoz még szükséges összeget a szabad pénzeszközökből javasolt biztosítani.

A kuratórium a pályázatokat a pénzmaradványok és szabad pénzeszközök felhasználásával 7 igen szavazattal elfogadta.


21/2017. számú határozat:

A Rotary Club a WRO Nemzetközi LEGO robotversenyen különdíjban részesítette iskolánkat: 180.000 Ft-tal, támogatást utalnak majd LEGO robot vásárlásra.

LEGO robot készlet

155.000 Ft

MS 1038 színszenzor vásárlása

33.000 Ft

Összesen

188.000 Ft


Az intézmény vezetője kéri a kuratóriumot, hogy a fennmaradó összeget a 8000 Ft-ot a kuratóriumi keretből szíveskedjen kipótolni.

A támogatása beérkezése előtt utalni kell a 155.000 Ft-ot, az alapítványi pénzből kéri ezt megelőlegezni.

A kuratórium 7 igen szavazattal a 180.000 Ft támogatást kiegészíti 8000 Ft-tal, megelőlegezi a 155.000 Ft átutalását, valamint jóváhagyja a kiadási igényt.


22/2017. számú határozat:

Az önkormányzattól pályázattal 800 000 Ft-ot kapott az alapítvány, amelyből 500 000 Ft sportcélú feladatokra használható fel. Ezt a keretet 50 000 Ft-tal kéri kiegészíteni az intézmény vezetője.

A kuratórium 7 igen szavazattal a kapott önkormányzati támogatást 50.000 Ft-tal kiegészíti sporteszközök beszerzésére.

Elérhetőségek

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Oroszlány, 2840 Havasi Márton utca 1-3.
Telefon: (34) 361-155, 361-145
Fax: (34) 361-155
Email: iskola[kukac]hunyadi.oroszlany.hu
OM: 031829

Iskolai alapítvány

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" alapítvány
Adószám: 19148463-1-11

Honlap elérhetősége: https://www.gyermekekertalapitvany.hu/