• Simple Item 24
 • Simple Item 23
 • Simple Item 22
 • Simple Item 21
 • Simple Item 19
 • Simple Item 18
 • Simple Item 17
 • Simple Item 15
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Tehetséggondozás az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában

Oroszlány város központjában elhelyezkedő iskolánk 1962-ben kezdte működését. 3-as számú iskolaként fontos szerepet kapott az akkori bányászváros oktatási, kulturális és sportéletében. Később az iskola két névváltozáson is átesett, s jelenleg az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola nevet viseli. 1975-ben évfolyamonként egy osztályban testnevelés, majd testnevelés-német tagozatos képzés folyt, mely 1990-től matematika-angol tagozattal bővült. A tagozatos képzés időközben megszűnt, de a sport és a matematika azóta is iskolánk minőségi gondolkodásának középpontjában áll, az itt elért eredmények hírnevünk alapját adják. Iskolánkat 50 éves jubileuma alkalmából a NEFMI Miniszteri Elismerő Oklevéllel jutalmazta.

Intézményünkben a tehetséggondozás tanórákon/foglalkozásokon differenciálással, szakkörökön pedig speciális program alapján történik. A tantárgyi versenyek előtt lelkes pedagógusaink további foglalkozásokat szerveznek a diákok felkészítése érdekében. E munka eredménye a különböző szaktárgyi versenyeken megszerzett megyei, illetve országos helyezések. A diákolimpiákon atlétikában, úszásban, kosárlabdában és futballban szép eredményeket érnek el diákjaink, a helyi klubok utánpótlás bázisát biztosítjuk. Ugrókötél klubunk igazi kuriózum. Iskolánk matematikai tehetséggondozó munkáját helyi és országos szinten is elismerik.

Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2013 decembere óta regisztrált Tehetségpont. Feladatunk volt többek között a tehetséges tanulók felkutatása, azonosítása, gondozása, fejlesztése, valamint tapasztalataink átadása más iskoláknak. Mi a matematika, a sport és a művészetek területén vállaltuk a tehetséges diákok fejlesztését. A munkacsoport Tatai-Szűcs Cecília vezetésével alakult meg. Akkori gyógypedagógusunk segítségével feltérképeztük a tehetségígéreteket, majd a kollégák 30 órás tehetségfejlesztő programokat dolgoztak ki minden évfolyam számára a választott szakterületükön.

2015. szeptemberében Huma Erzsébet vette át a tehetséggondozó munkaközösség vezetését. Az iskolapszichológus, Kürti Renáta segítségével átfogó mérést végeztek. A kérdőíveket – alkalmazva a helyi sajátosságokra és viszonyokra - a http://tehetseg.hu/tehetsegkonyvtar linken található Géniusz könyvek sorozatból merítették. Elsősorban Dr. Balogh László, Dr. Tóth László, Dr. Dávid Imre, Dávid Mária, Dr. Gyarmathy Éva tehetségdiagnosztikával foglalkozó kiadványaiból, cikkeiből, könyveiből dolgoztak. A pedagógus kérdőíveknél a Hartmann-Renzulli skálát ötvözték a Dávid Mária - Hatvani Andrea - Héjja-Nagy Katalin által létrehozott tehetségszűrővel, amelyet a Tehetségazonosítás a pedagógiában című könyvben jelentettek meg. A gyerekekkel Pieron figyelemtesztet, Raven féle IQ tesztet és a kreativitás vizsgálathoz Torrence tesztet használtak. Megkérdezték a szülőket gyermekük viselkedéséről, szabadidős tevékenységéről, továbbá kíváncsiak voltak a tanulók tantárgyi jegyeire, elért versenyeredményeire. A vizsgálati eredmények összesítése után részletesen tájékoztatták az érintett pedagógusokat, szülőket.

A széles körű tájékozódás célja többek között az volt, hogy 2016. szeptemberétől a 4. évfolyamon a mérési eredmények figyelembe vételével folyjon a matematika tantárgy oktatása, egyben optimális feltételek között valósuljon meg a tehetséggondozás, a képességfejlesztés és a felzárkóztatás.

Tovább folyik a már korábban megkezdett munka az ugrókötél klubban, s szép sikereket érnek el kosarasaink a Dobd a kosárba! bajnokságban. Újdonságként szerepel ettől az évtől kezdve a sakk szakkör, továbbá a társasjáték-és táblajáték klub beindítása. A 2. osztályos gyerekek matematikai tehetséggondozása a tavalyi évben pilot programként induló, s az OFI által preferált „LEGO Matematika program” eszközkészletével valósul meg.

Éves munkatervünk részévé vált a nyári tehetségtábor megrendezése. Az idei programot augusztus elején tartottuk, s főként a matematika, a sport és a művészet területére fókuszáltunk. Célunk az együttműködés kialakítása, a közösség formálása volt, éppen ezért nagy hangsúlyt fektettünk a különböző személyiségfejlesztő játékokra is. A gyerekek kézműves foglalkozás keretében agyagozhattak, készíthettek karkötőt, plakátot. Játszottak körjátékokat, hangszersimogatón vettek részt a Bakfark Bálint AMI-ban. Kirándultak, természetismereti vetélkedőn mérték össze tudásukat, érdekes kísérleteket végeztek, s lehetőségük volt arra is, hogy régi történelmi fegyvereket próbáljanak ki. A rendezvénnyel szeretnénk hagyományt teremteni, s támogatóink – a Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány, illetve az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. – segítségével minden nyáron újabb és újabb élményekkel gazdagítani tehetséges gyermekeinket.

Iskolánk nevelőtestületének célja az akkreditáció elnyerése. Bízunk benne, hogy munkánknak rövidesen meglesz az eredménye!

Huma Erzsébet
tehetséggondozó munkaközösség vezető

Jungerné Pőcze Gabriella
szaktanácsadó

Elérhetőségek

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Oroszlány, 2840 Havasi Márton utca 1-3.
Telefon: (34) 361-155, 361-145
Fax: (34) 361-155
Email: iskola[kukac]hunyadi.oroszlany.hu
OM: 031829

Iskolai alapítvány

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" alapítvány
Adószám: 19148463-1-11

Honlap elérhetősége: https://www.gyermekekertalapitvany.hu/