• Simple Item 24
 • Simple Item 23
 • Simple Item 22
 • Simple Item 21
 • Simple Item 19
 • Simple Item 18
 • Simple Item 17
 • Simple Item 15
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Tartalomjegyzék

Az Alapítvány határozatai: 

2017/2018-as tanév részhez a honlapon 

Előterjesztés: Az intézmény vezetője tájékoztatja a Kuratórium tagjait az iskola fennállásának 55 éves évfordulója alkalmából rendezni tervezett programokról. Az intézmény vezetője javasolja az önkormányzattól kapott sportcélú pályázat felhasználását játszótéri eszköz építésére, melynek kivitelezését az iskolai évfordulóra szeretné időzíteni. A játszótéri eszköz várható bekerülési költsége szállítótól bekért ajánlat alapján 1.393.190 Ft. Melyből 500eFt-ot az önkormányzati pályázatból kívánunk finanszírozni, a fennmaradó 900eFt-ot képviselői keretből, további önkormányzati támogatásból. 

23./2017. számú határozat 

A Kuratórium 4 igen szavazattal a kapott sportcélú pályázat mellé 900eFt önkormányzati támogatást elfogad az iskolai udvaron létesítendő játszótéri eszköz vásárlása céljából.

Előterjesztés: Éves Munkaterv megbeszélése 

A kuratórium elnöke javasolja, hogy a 2017/2018-as tanévben az alapítvány üléseit az alábbi módon ütemezzék: 

 • 2017. október 
 • 2017. december 
 • 2018. január 
 • 2018. május 
 • 2018. június 

 24/2017-es számú határozat 

A kuratórium az ülésrendet megtárgyalta. Az ülésrendet 6 igen szavazattal elfogadta.  

 Előterjesztés: Edutustól és GE-től kapott támogatás felhasználása: 

Az Edutus főiskola alapítványától 966.000 Forint támogatást kaptunk, melynek felhasználására javaslat érkezett. 

Az intézmény vezetője javasolja, hogy a kapott támogatást 6 db legókészletre és egy kiegészítő csomagra használjuk fel. Ára: 941.600 Ft. 

A támogatást nyújtó MÜTF alapítvány részére 5 db EV3 legókészletből felépített 2 db bányagépmodell átadására 2017.09.20-án sor került. 

A GE dolgozóitól 89.465 Ft támogatást kaptunk, melyet az intézményvezető alsósok részére legorobotok vásárlására javasol felhasználni. 

25/2017-es számú határozat: 

 1. A 2db bányagép Lego modell bekerülési értékét az alapítványi vagyonból ki kell vezetni. 
 1. A támogatásként kapott összegekből a kuratórium az alábbi beszerzéseket hagyja jóvá: 
 1. 6db EV3 legokészlet 900.000 Ft 
 1. 1 db EV3 kiegészítő csomag 41.600 Ft 
 1. 1db tablet 43.000 Ft 
 1. 2db akkumlátor 40.000 Ft 
 1. 1db WeeDoo robot 44.900 Ft 

Összesen: 1.069.500 Ft 

A kuratórium a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 

 Előterjesztés: 

Az alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálása: 

 1. Matematika munkaközösség járási matematika verseny 32.400 Ft 
 1. Matematika munkaközösség éves versenyek            200.000 Ft 
 1. Magyar munkaközösség  - iskolai versenyek 40.000 Ft 
 1. Jutalomkönyvek vásárlása            200.000 Ft 
 1. Színházbérlat vásárlása – 20 főre 28.000 Ft 
 1. „Száll az ének” verseny támogatása  6.000 Ft 
 1. Hunyadi kosárlabdatorna díjazása15.000 Ft 
 1. 2.c osztály színházbérlet támogatás 12.000 Ft 

Összesen:           533.400 Ft 

26/2017. számú határozat 

A kuratórium a hozzá beérkező pályázatok közül a következőket 6 igen szavazattal elfogadta: 

 1. Matematika munkaközösség járási matematika verseny 32.400 Ft 
 1. Matematika munkaközösség éves versenyek 40.000 Ft 
 1. Magyar munkaközösség  - iskolai versenyek 40.000 Ft 
 1. Jutalomkönyvek vásárlása            100.000 Ft 
 1. Színházbérlat vásárlása – 20 főre 28.000 Ft 
 1. „Száll az ének” verseny támogatása  6.000 Ft 
 1. Hunyadi kosárlabdatorna díjazása15.000 Ft 
 1. 2.c osztály színházbérlet támogatás  8.000 Ft 

Összesen:269.400 Ft 

A versenyek támogatását az előzetes pályázatok alapján biztosított keretösszeg erejéig, az adott versenyre külön kell elszámolni, a résztvevők névsorát mellékelni kell. 

 

Előterjesztés: Az iskola 55. éves születésnapi rendezvényének előkészítése: 

Az önkormányzattól kapott 900.000 Forint támogatást az intézmény vezetője kéri 50.000 Ft-tal kiegészíteni. 

 1. /2017-es számú határozat:

A kuratórium 6 igen szavazattal támogatja az önkormányzati támogatás kiegészítését 50.000 Ft-tal. 

 Előterjesztés: Az iskola 55. évfordulója 

Az iskola 55 éves évfordulója alkalmából az intézményvezető támogatást kért az OSZ Zrt vezérigazgatójától , szóbeli ígérete alapján a rendezvényt 300.000 Ft-tal támogatja a társaság. Az összegből a Hunyadi hét rendezvényeire a sportcsarnok 150.000 Ft-os bérlati díját és Farkas Bertalan 150.000 Ft-os tiszteletdíját kéri támogatni az intézményvezető. 

28/2017-es számú határozat: 

A kuratórium 6 igen szavazattal jóváhagyja az OSZ Zrt-től érkező 300.000 Ft támogatásból az iskola 55. éves programjaihoz a terembérlet, tiszteletdíj kifizetését. 

 

Előterjesztés: Egyebek 

Az alapítvány megnövekedett adminisztrációs feladataihoz asztali számítógépre, kapcsolódó operácoós rendszerre, monitorra és nyomtatóra van szükség, a kuratórium vezetője javasolja ezek beszerzését 300.000 – 350.000 Forint értékben. 

29/2017-es számú határozat: 

A kuratórium 6 igen szavazattal legfeljebb 350.000 Forint előirányzatot jóváhagy asztali számítógépre, kapcsolódó operácoós rendszerre, monitorra, színes nyomtató beszerzésére és megbízza az alapítvány pénztárosát a szóba jöhető típusok, lehetőségek felkutatásával. 

 

30./2017. számú határozat: 

Az iskola Hunyadi feliratos és logós piros színű pamutpólókat szerez be, mert a korábbi üzlet a városban, ahol a pólókat árulták bezárt. 

A kuratórium a 120 darab póló beszerzésére és emblémázására 220.000 forintot hagy jóvá. 

A kuratórium a határozatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

31./2017. számú határozat 

A kuratórium a gyermekpólók eladási árát 1900 forintban, a felnőtt pólók árát 2200 forintban, a galléros pólók árát 2500 forintban határozza meg. A pólók értékesítésével a megbízási szerződéssel rendelkező iskolatitkárokat bízza meg. Az értékesítéshez szükséges nyugta- és számlatömböt a pénzkezeléssel megbízott iskolatitkár vásárolja meg. 

A kuratórium a határozatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: számítógépvásárlásból megmaradt összeg   

A kuratórium elnöke tájékoztatja az ülésen jelenlévőket, hogy a számítógép és nyomtató vásárlására előirányzott 350.000 forintból 280.100 forintért beszerezték az eszközöket. A fennmaradó 70.000 forint terhére fejmikrofon beszerzését javasolja. Ugyancsak módosítani szükséges a játszótéri eszközök beszerzésére jóváhagyott előirányzatot, a tervezett 50.000 forinttal szemben 58.000 forintra van szükség. 

32./2017. számú határozat 

A kuratórium a fejhallgatók beszerzésére 70.000 forintot jóváhagy a számítógép és nyomtató beszerzésből megmaradt keretből. 

A kuratórium a határozatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

33./2017. számú határozat 

A kuratórium a játszótéri eszközök beszerzésére jóváhagyott előirányzatot, a tervezett 50.000 forinttal szemben 58.000 forintra kiegészíti. 

 A kuratórium a határozatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: színházjegyek beszerzése 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az iskola tanulói részére színházjegyek vásárlására pályázatot nyújtottak be, amelyre 70.000 forint támogatást ítéltek meg. Az összeget az alapítványunk bankszámlájára fogják átutalni a számla alapján. 

Szükség van a fenti összeg megelőlegezésére. 

34./2017. számú határozat 

A kuratórium a színházjegyek beszerzésére megelőlegez 70.000 forintot, amelyet a sikeres pályázat alapján térít meg a Komárom-Esztergom megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány. 

A kuratórium a határozatot 7 igen szavazattal elfogadta.

Elérhetőségek

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Oroszlány, 2840 Havasi Márton utca 1-3.
Telefon: (34) 361-155, 361-145
Fax: (34) 361-155
Email: iskola[kukac]hunyadi.oroszlany.hu
OM: 031829

Iskolai alapítvány

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" alapítvány
Adószám: 19148463-1-11

Honlap elérhetősége: https://www.gyermekekertalapitvany.hu/