• Simple Item 24
 • Simple Item 23
 • Simple Item 22
 • Simple Item 21
 • Simple Item 19
 • Simple Item 18
 • Simple Item 17
 • Simple Item 15
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Tartalomjegyzék

Előterjesztés: Alapítványhoz beérkezett kérelmek elbírálása:

szavalóverseny - K. László Szilvia tiszteletdíja, könyvvásárlás 61.000 Ft

Pozitív fegyelmezés oktatás 45.000 Ft

Mátyás-kártya jutalmazásra 100.000 Ft

Összesen: 206.000 Ft

a.)

szavalóverseny - K. László Szilvia tiszteletdíja, könyvvásárlás

61.000 Ft

b.)

Pozitív fegyelmezés oktatás

45.000 Ft

c.)

Mátyás-kártya jutalmazásra

100.000 Ft

 

Összesen

206.000 Ft

 

01./2018. számú határozat:

A kuratórium a szavalóverseny támogatását és egy pedagógus kolléga szakmai továbbképzését, a Mátyás kártya jutalmazást 5 igen szavazattal elfogadta.

 

Előterjesztés: Kiegészítő Lego csomagra jóváhagyott pénzösszeg átcsoportosítása

Az intézmény vezetője javasolja, hogy a 25/2017-es számú határozatban jóváhagyott EV3 Lego kiegészítő csomagra jóváhagyott 41.600 Ft kerüljön átcsoportosításra színszenzor és Lego készlet beszerzésére. A 41.600 Ft-ot további 5.000 Ft-tal kéri az intézményvezető kiegészíteni.

02./2018. számú határozat:

A kuratórium az átcsoportosításról a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.

 

Előterjesztés: Helyi önkormányzat sportcélú pályázat

Az intézmény vezetője javasolja, hogy a helyi önkormányzathoz 2018. március 15-ig beadható sportcélú pályázaton az alapítvány a mindennapos testnevelés óráinak megtartásához és a felsős diákok udvaron töltött idejének tartalmas eltöltéséhez is alkalmas ping-pong asztalok beszerzésére pályázzon. A javaslatban 3db asztal, 20 db ütő és labdák beszerzése szerepel. A szükséges ezsközöket az interneten található árak segítségével ~700.000 Ft-ra becsüli.

03./2018. számú határozat:

A Kuratórium a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta.

A kuratórium tagjai megbízzák az intézményvezetőt és a kuratórium elnökét a pályázat elkészítésével és Oroszlány Város Önkormányzatához történő beadásával 2018. március 15-ig.

Előterjesztés: Helyi önkormányzat társadalmi célú pályázat

Az intézmény vezetője javasolja, hogy a helyi önkormányzathoz 2018. március 15-ig beadható társadalmi célú pályázaton az alapítvány az iskola „nyitott udvar” programjának megvalósításához, a mindennapi vagyonmegóvás biztosításához szükséges kamerarendszer bővítésére pályázzon.

A javaslatban 7db kamera beszerzése szerepel. A szükséges eszközöket az Alhambra kft. által adott ajánlat segítségével 796.000 Ft-ra becsüli.

 

4./2018.számú határozat

A kuratórium a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta.

A kuratórium tagjai megbízzák az intézményvezetőt és a kuratórium elnökét a pályázat elkészítésével és Oroszlány Város Önkormányzatához történő beadásával 2018. március 15-ig.

Előterjesztés: Oroszlány Város Önkormányzata által meghírdetett pályázatokon elért eredmények 

A Kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy Oroszlány Város Önkormányzata által meghirdetett sportcélú és társadalmi célú pályázatokon az Alapítvány  az alábbi támogatást nyerte el: 
 
Társadalmi célú pályázat: az Önkormányzat a kamerarendszerre beadott pályázatot nem támogatta; 
Sportcélú pályázaton - 300.000 Ft támogatást kaptunk - ping-pong asztal, és ping-pong felszerelés beszerzésére. 
 

5/2018. számú határozat 

A kuratórium a kiadási előirányzatot 300.000 Ft értékben a ping- pong asztal  és ping -pong felszerelések beszerzésére jóváhagyta. 

A kuratórium a határozatot 6  igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Előterjesztés: Oroszlány Város Önkormányzatához benyújtott könyvtárfelújítási pályázat 

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy az ebben a tanévben megkezdett könyvtár bútorzatcsere folytatása szükséges. Ebből a célból az intézmény vezetője és a kuratórium elnöke Oroszlány Város Önkormányzatához kérelmet nyújtott be 2018. március hónapban. Képviselői keretből 785.000 Forint támogatásban részesül az alapítvány könyvtári bútorok beszerzése céljából. 

6/2018. számú határozat 

A kuratórium a kiadási előirányzatot 785.000 Ft értékben könyvtári bútorok beszerzésére jóváhagyta. 

A kuratórium a határozatot igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: TV2 „Nagy Vagy” vetélkedőn való részvétel és Hunyadi emlékévhez tartozó versenyek utazási költségeinek fedezésére való pályázat 

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy Oroszlány Város Önkormányzatához kérelmet nyújtott be 145.000 Ft értékben a „Nagy vagy” vetélkedő és a Hunyadi évforduló emlékére rendezett események utazási költségének támogatására. 

7/2018. számú határozat 

A kuratórium a kiadási előirányzatot 145.000 Ft értékben az utazási költségek támogatására jóváhagyta. 

A kuratórium a határozatot 6  igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Előterjesztés: „Sütiért Labdát” program beszámoló 

 1. április 14-én a Krajnyik "Akác" András Sportcsarnokban a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére és szervezésével jótékonysági sütivásárt tartottunk alapítványunk javára.
  Közel 120 szülői felajánlás érkezett, süteményt és palacsintát hoztak a szülők. A szurkolók támogató vásárlásainak, adományainak köszönhetően 144.220 forint gyűlt össze alapítványunk javára. A teljes összeget labdák vásárlására fordítja az alapítvány.

 

8/2018. számú határozat 

A kuratórium a kiadási előirányzatot 144.220 Ft értékben labdák vásárlására jóváhagyta. 

A kuratórium a határozatot 6   igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: A kuratóriumhoz beérkezett pályázatok ebírálása 

 • Tehetségfejlesztő program támogatására                          400.000 Ft 
 • Nyári tábor támogatása                                                           45.000 Ft 
 • Könyvtári dekoráció, függöny                                                 44.060 Ft 

 

Az Alapítvány nevében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amely elbírálás alatt áll. A májusi Tehetségnap rendezvény költségeit ebből kívánjuk fedezni sikeres pályázat esetén. Mivel a pályázat elbírálás alatt van és az előkészületi munkákat szükséges elkezdeni, ezért az alapítvány  átmenetileg szabad pénzeszközeiből kell előfinanszírozni 400.000 Ft-ot. 

 

9/2018. számú határozat 

A kuratórium a Tehetségnap kiadásainak átmeneti finanszírozására 400.000 Ft-ot jóváhagyta. 

A kuratórium a nyári táborra gyermekenként 2000 Ft, összesen 30.000 Ft támogatását hagyott jóvá. 

A kuratórium a könyvtári dekorációra és függönyre benyújtott támogatási kérelmet elutasította. 

A kuratórium a határozatot igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Előterjesztés – 2017. évi éves beszámoló elfogadása 

Az első napirend keretében Kontschán Éva gazdasági felelős ismertette a 2017. évi gazdálkodás főbb adatait, a bevételek és kiadások alakulását, az Alapítvány vagyonának összetételét. A jelenlévők a beszámoló alapján a következő határozatokat hozták:  

 

10/2018. számú határozat 

 

A „ SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK A GYERMEKEKÉRT” ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2017. évi tevékenységről készített egyszerűsített beszámoló mérleget és eredménykimutatást, valamint a közhasznúsági mellékletet megtárgyalta és az eszközök és források egyező összegét 7.568.000 Ft-ban, az adózott eredmény összegét                                 -284.000  Ft-ban állapítja meg.  

 

A kuratórium a határozatot 6  igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

Előterjesztés – 2017. évi működés eredményének elszámolása 

A kuratórium megállapítja, hogy az egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása szerint a 284.000 Ft veszteség teljes egészében a tárgyévi közhasznú tevékenységből keletkezett. 

 

11/2018. számú határozat 

A kuratórium úgy dönt, hogy a tárgyévi veszteség összegét a saját tőkén belül a tőkeváltozás terhére számoltatja el. 

A kuratórium megállapítja, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32. §-a szerinti feltételeket teljesítette, az erőforrás ellátottság 3 mutatója közül 2 teljesül, a társadalmi támogatottság 3 mutatója közül szintén 2 teljesül. 

 

A kuratórium a határozatot 6  igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés – 2017. évi beszámoló közzététele 

A kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a Közhasznúsági beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon. 

Felelős: Vasi Melinda  

Határidő a közzétételre: 2018.május 31. 

12/2018. számú határozat 

A kuratórium a határozatot 6  igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Előterjesztés: A tantestület javaslata alapján  az alábbi tanulókat kiemelkedő tanulmányi eredményükért az Alapítvány jutalomban javasolja részesíteni. 

 

  Név évzáró után nyilvános  - 4.b osztályos - 10.000 Ft 

  Név évzáró után nyilvános  - 4.b osztályos - 10.000 Ft 

  Név évzáró után nyilvános -  4.b osztályos - 10.000 Ft 

 

Név ballagás után nyilvános - 8.b osztályos - 10.000 Ft 

Név ballagás után nyilvános - 8.b osztályos - 10.000 Ft 

 
13/2018. számú határozat 

A kuratórium az osztályfőnökök által a gyerekek eredményeiről készített javaslatot megtárgyalta. 5 tanuló Alapítványi jutalmazását összesen 50.000 Ft összegben jóváhagyta. 

A kuratórium a határozatot igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: Hunyadi logós pólók beszerzése 

Az intézményvezető javasolja 70 db Hunyadis póló beszerzését a tanév kezdetére. 

 

14/2018. számú határozat 

A kuratórium 70 db póló beszerzésére legfeljebb 140.000 ft-ot jóváhagyta. 

A kuratórium a határozatot 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: Diákolimpia országos döntőre való utazás költségeinek fedezése 

Az intézményvezető tájékoztatja a résztvevőket, hogy az iskola csapata bejutott az országos kosárlabda diákolimpia döntőjébe. 12 fő tanuló és 2 fő edző utazási költségét Oroszlány Város Önkormányzata támogatja 120.000 Ft összegben, amelyhez a kérelmet be kell nyújtani. 

15/2018.  számú határozat 

A kuratórium megbízza az elnököt, hogy támogatási kérelmet nyújtson be Oroszlány város Önkormányzatához 120.000 Ft-ról, amelyet a kosárlabda csapat utazási költségeire lehet felhasználni. 

A kuratórium a határozatot 6 igen szavazattal elfogadta.

Elérhetőségek

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Oroszlány, 2840 Havasi Márton utca 1-3.
Telefon: (34) 361-155, 361-145
Fax: (34) 361-155
Email: iskola[kukac]hunyadi.oroszlany.hu
OM: 031829

Iskolai alapítvány

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" alapítvány
Adószám: 19148463-1-11

Honlap elérhetősége: https://www.gyermekekertalapitvany.hu/