• Simple Item 24
 • Simple Item 23
 • Simple Item 22
 • Simple Item 21
 • Simple Item 19
 • Simple Item 18
 • Simple Item 17
 • Simple Item 15
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Az Alapítvány határozatai – 2018/2019-es tanév: 

Előterjesztés: Alapítványhoz beérkezett kérelmek elbírálása: 

Könyvtári szőnyeg beszerzése 

44.990 Ft 

Hunyadi Kupa érmek beszerzése 

20.000 Ft 

Házi versenyek okleveleinek beszerzése 

20.000 Ft 

2018/2019-es tanév matematikai versenyek költségei 

220.000 Ft 

Népdaléneklési verseny támogatása 

5.000 Ft 

Ifjúsági hangversenybérletek beszerzése 

28.000 Ft 

Könyvtári könyvek beszerzése 

7.880 Ft 

Magyar Munkaközösség versenyek támogatása 

30.000 Ft 

Napközis csoportok támogatása 

110.000 Ft 

Hunyadi emlékév városi vetélkedő költsége 

10.000 Ft 

Iskolai kórus egyennyaksál beszerzése 

30.000 Ft

16./2018. számú határozat 

A kuratórium a beérkezett kérelmekből az alábbiakat hagyja jóvá. 

 • Könyvtári szőnyeg beszerzése44.990Ft 
 • Iskolai kórus egyennyaksál beszerzése  30.000Ft 

 

A kuratórium a határozatot igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: A Magyar Adományozói Fórum által meghirdetett „Ön választ mi segítünk” program keretében elnyert támogatás felhasználása: 

Az Alapítvány 400.000Ft támogatást kapott, melyet fűszer- és gyógynövénykert beszerzésére fordít. A támogatási szerződést megkötöttük. A terveket elkészítettük.  

17/2018. számú határozat 

A tervek alapján 400.000 Ft-ot jóváhagy a kuratórium a fűszer- és gyógynövénykert megvalósítására, melynek befejezési határideje 2019. május.  

A kuratórium a határozatot  7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés: A kuratórium elnöke „Hunyadi” emblémás pólók beszerzésére 75.000 Ft jóváhagyását kéri. 

18./2018. számú határozat 

A kuratórium a 75.000 Ft előirányzatot jóváhagyta. 

 

A kuratórium a határozatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Előterjesztés:  Borg Warner Kft támogatásának felhasználása 

19./2018. számú határozat 

A kuratórium a Borg Warner Kft 200.000Ft támogatását a Tehetségnap kiadásainak fedezeteire jóváhagyta. 

A kuratórium a határozatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tájékoztató kapott támogatásokról: 

 • A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy 2018 ősz folyamán az alábbi támogatás befizetések történtek szülői és vállalkozói részről: 
 • Csizmadia Miklós támogatása20.000 Ft 
 • Beck Ferenc támogatása  2.000 Ft 
 • Szilágyi László19.200 Ft 
 • Kiss-Kont Kft25.000 Ft 
 • Szülői Munkaközösség további 121.000 Ft támogatást adott át az alapítványnak, ami szülői befizetésekből származik. 

 

 • 2018. október 05-én a Szülői Munkaközösség a pedagógusokkal közösen „Sütiért labdát” akciót szervezett a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban. Az akció bevételeként (szülői és kosárlabda meccsre látogatók adományaiból) 127.800 Forint került befizetésre az alapítvány pénztárába. 

 

 • A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2018. november 24-én megrendezett -  Szülői Munkaközösség által szervezett „Szülők-Nevelők bálján az alapítvány javára 533.185 Ft gyűlt össze, amit a Szülői Munkaközösség elnöke az alapítvány pénztárába befizetett. 

 

Határozati javaslat: 

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2018. november 24-én a Szülői Munkaközösség szervezésében megvalósuló bál helyszíneként szolgáló Hamvas Béla Gimnázium Dísztermének a bérleti díját – 28.000 Forintot a báli bevételként kapott szülői adomány terhére javasolja kifizetni. 

 

20./2018. számú határozat 

A kuratórium a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta - 28.000 forint bérleti díj megfizetését a Tatabányai Tankerületi Központ részére. 

 

Határozati javaslat: 

Az intézmény vezetője javasolja a Sütiért labdát” rendezvény bevételéből labdák és sporteszközök vásárlását a napközik és a tornaórák felszerelésének bővítésére, az elhasználódott eszközök pótlására. 

21./2018. számú határozat 

A kuratórium a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta – 127.800 forint kiadási előirányzatot labdák és sportszerek beszerzésére jóváhagyta. 

 

Határozati javaslat: 

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy a „Szülők és Nevelők báljának” megrendezési költségeihez tombolavásárlásra a Kiss-Kont kft-től kapot 25.000 forinttal az alapítvány hozzájárult. 

22./2018. számú határozat 

A kuratórium 25.000 forint vállalkozói támogatás felhasználását a bál támogatására 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Az intézmény vezetője tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által meghírdetett Filharmónia ifjúsági bérlet beszerzésére irányuló pályázaton 70.000 forint elnyerésére pályázatot nyújtott be, amit el is nyert. 

Határozati javaslat: 

Az intézményvezető kéri az elnyert 70.000 forint támogatásból 27 db filharmónia bérlet beszerzését hátrányos helyzetű tanulók számára. 

23./2018. számú határozat 

A kuratórium a 27 db filharmónia bérlet beszerzését és hátrányos helyzetű tanulók számára való felhasználását 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Határozati javaslat: 

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2018 szeptemberi ülésen 18/2018-as határozattal megszavazott 75.000 forint kiadási előirányzattal szemben 117.000 forint értékben került sor Hunyadi emblémás pólók beszerzésére – tekintettel arra, hogy nem minden méret állt a vásárlók rendelkezésére – és azok kiegészítésre kerültek. 

24/2018. számú határozat 

A Hunyadi emblémás pólók beszerzésére vonatkozó kiadási előirányzat kiegészítését további 42.000 forinttal a kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta. 

Elérhetőségek

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Oroszlány, 2840 Havasi Márton utca 1-3.
Telefon: (34) 361-155, 361-145
Fax: (34) 361-155
Email: iskola[kukac]hunyadi.oroszlany.hu
OM: 031829

Iskolai alapítvány

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" alapítvány
Adószám: 19148463-1-11

Honlap elérhetősége: https://www.gyermekekertalapitvany.hu/